Välj en sida

Anna Löfving – Chefredaktör

Välkommen nya ljusa 2018! 2017 – till handlingarna! Som alla andra år har det senaste förstås inneburit såväl med- som motgångar för alla. Inte någon har väl lyckats med allt, liksom ingen enda dragit nitlotten i varje lotteri. Mycket handlar...

#MeToo-effekten

Den 15 oktober präglades av värme i stora delar av landet, 14 grader och uppehåll. Mot kvällen drog ändå mörkare moln in, ett regnoväder från väster. Samtidigt, i USA, föreslog en vän till skådespelerskan och människorättsaktivisten Alyssa Milano att hon skulle posta en tweet och uppmana kvinnor som varit med om sexuella trakasserier att använda hashtaggen #MeToo.

Aktiva aktivister 2017

2017 har varit ett år av aktivism. Kvinnor och män runt om i världen har höjt sina röster för kvinnors rättigheter, flyktingars rättigheter, barns rättigheter, allas rätt till utbildning och alla människors lika värde. Gränslöst listar här några av årets mest aktiva aktivister.

Ny studie kan förbättra folkhälsan hos personer med funktionsnedsättning

Parasport Sverige får, med hjälp av en ny studie, möjlighet att kartlägga hur fler personer med funktionsnedsättning kan bli mer fysiskt aktiva i föreningslivet. Det är Vinnova som ger Parasport Sverige förutsättningarna att genomföra en åtta månader lång förstudie som ska kartlägga hur fler personer med funktionsnedsättning kan bli mer fysiskt aktiva i föreningslivet.