Pensionärer bygger lägenheter på Öland

Ungefär var tredje invånare i Borgholm på Öland är pensionär och staden har landets äldsta befolkning. Nu ska en grupp pensionärer bygga lägenheter.

– Vi var en grupp pensionärer som träffades och sa att ska vi inte ta och bygga något seniorboende tillsammans, säger Mona Oskarsson, kassör i den kooperativa hyresrättsföreningen BoSams.

Lärare pressade när allt fler studenter behöver extra stöd

Mellan 2008 och 2017 har antalet universitetsstudenter som beviljats extra stöd ökat från 4 906 till 15 237 elever. För många lärare innebär det en extra arbetsinsats som de inte får någon kompensation för.
– Universitetslärarna har redan en trängd arbetssituation. De måste få pedagogisk utbildning i vad man kan göra och få arbetstid som möjliggör för dem att möta dessa studenter och erbjuda bra anpassningar, säger Karin Apelgren som är chef för studentavdelningen på Uppsala Universitet, till Svenska Dagbladet.