Internationell konferens om våld mot barn

Sverige står som värd för en internationell högnivåkonferens om våld mot barn som hålls i Stockholm den 14–15 februari 2018. Deltar i konferensen gör bland andra ministrar från 75 länder, ungdomsdelegater, Sveriges statsminister Stefan Löfven, H.M. Drottning Silvia och FN:s vice generalsekreterare Amina Mohamed.

Bibliotek utan gränser

Bibliotek utan gränser (på engelska Libraries Without Borders, LWB) arbetar i ett 20-tal länder för att säkerställa att människor, oberoende av omständigheterna, kan leva ett värdigt liv med tillgång till information, utbildning och kultur.