Karlstad öppnar sin första HBTQ-nattklubb

I slutet av februari öppnar Karlstad nattklubben Stolz som kommer att bli stadens första klubb för HBTQ-personer. Klubbens namn anspelar på att man ska vara stolt för den man är. Idén till klubben föddes egentligen i somras under Värmland Pride. Då diskuterades frågan om hur Karlstad skulle kunna bli ännu mer HBTQ-vänlig. I samband med det fick medborgarna möjlighet att skicka in förslag. Fler mötesplatser var ett återkommande önskemål och därför startar nu den nya klubben Stoltz.

Unga med ADHD mobbas oftare på nätet

En ny undersökning visar att en tredjedel av alla ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever att de har blivit mobbade på internet. Bland andra unga är siffran tolv procent. Undersökningen har genomförts av Statens medieråd och riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.