Kanske något att se fram emot

Många oroar sig för att bli gamla. Sjukdomar, ensamhet, demens, risk för överfall och annat negativt skrämmer. Men det behöver inte bli så även om åren blir många. Tvärt om – det finns många anledningar till att i stället se fram emot att bli gammal. Medellivslängden i Europa har ökat stadigt under de senaste 50 åren. Enligt officiella siffror från EU kan en 65-åring i Europa i dag förvänta sig att leva tills hen blir 85.