Skolan brister i sexundervisningen

En ny rapport från skolinspektionen visar på brister i sexualundervisningen. Ofta saknas en koppling mellan undervisningen och det genomgripande värdegrundsarbetet som ska spegla allas lika värde. Bristerna kan leda till kränkningar. Sedan 2011 har sexualundervisningen blivit ett bredare ämne. Tanken är att ämnet på olika sätt ska inkluderas i andra ämnen, som biologi, naturkunskap, bild, historia, samhällskunskap och religion. Ändå är skolan dålig på att möta upp elevernas funderingar kring porr, homosexualitet, jämställdhet, nedsättande språkbruk och hederskultur.