Scouterna – alltid redo

Scouterna är en av världens största ungdomsrörelser med fler än 40 miljoner aktiva medlemmar runt om i världen. Med program för fred och miljö hjälper scouterna ungdomar att bli agenter för positiv förändring som inspirerar andra att agera.

Scoutrörelsen grundades år 1907 av Robert Baden-Powell. Varje år den 22 februari, på Baden-Powells födelsedag, firar scouter runt om i världen för att hedra minnet av den stora rörelsens grundare. Samma dag firas också ”Thinking Day” av flickscoutrörelsen eftersom även Olave Baden-Powell, som var gift med Robert, firade födelsedag denna dag.