1000 svenska historiska kvinnor samlade i ny bok

På Internationella Kvinnodagen släpper Göteborgs universitet ett webblexikon vid namn Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon. Samlingen består av 1000 artiklar om kvinnor som varit en del av den svenska historien. 

Det är inte sant att det inte finns eller har funnits svenska kvinnliga konstnärer, författare, filosofer och vetenskapsmän. Det menar 390 författare och experter från Göteborgs Universitet. Anledningen till att man inte hör talas om de betydelsefulla kvinnorna handlar snarare om att de inte dokumenterats. Enligt projektet som publiceras den 8 mars utgörs stora, svenska, biografiska lexikon av endast 5-10 procent kvinnor.