Kvinnor känner sig mer bekväma med homosexuella män

Bandet mellan kvinnor och homosexuella män har nu blivit ämne för forskningsvärden. Ett forskarlag från Universitetet i Arlington i Texas har kommit fram till att kvinnor ofta har en vänligare och mer öppen interaktion med homosexuella män jämfört med heterosexuella män. Det sker när kvinnorna har blivit medvetna om mannens sexuella orientering.