#Wikigap – för ett mer jämställt internet

Det finns idag fyra gånger fler artiklar om män än kvinnor på Wikipedia, 80 procent av alla biografier handlar om män och 9 av 10 redaktörer på hemsidan är män. Med hjälp av det globala eventet #Wikigap vill Sveriges Utrikesdepartement (UD) minska informationsgapet mellan män och kvinnor. Under Internationella Kvinnodagen samlades därför volontärer världen över i skrivstugor för att skriva och publicera artiklar om framstående kvinnor.