Anna Löfving – Chefredaktör

Mörker och vila.   Det har blivit oktober och sedan många år är den månaden förknippad med sjukdomen cancer. Fast på ett positivt sätt – det handlar ju om att samla in pengar till forskning som gör att många fler...