Hållbara samhällen genom samarbete

Internationella Kooperativa Alliansen är en internationell organisation för kooperativ och nationella organisationer inom den kooperativa rörelsen. Den 7 juli uppmärksammar IKA (på engelska ICA) och FN Internationella dagen för kooperativ. Årets tema är hållbara samhällen genom samarbete.

Teknologi och innovation i Afrika

Potentialen för ekonomisk och teknisk tillväxt i Afrika är tydlig. Det menar Njideka Harry, vd för Youth for Technology Foundation. Njideka Harry grundade organisationen Youth for Technology Foundation i Nigeria år 2000, då hon var 25 år. I området omkring Nigerdeltat är arbetslösheten hög, inkomstfördelningen är orättvis och problemen med miljöförstöring är stora. Det ville Njideka ändra på. 

Organisationen Youth for Technology Foundation arbetar med lokala aktörer från olika sektorer, inklusive regeringen, den akademiska världen, den privata sektorn och gräsrotsorganisationer, för att se till att marginaliserade ungdomar har möjlighet att förbättra sin levnadsstandard.


Hållbar utveckling i Kazakstan

Den 17–19 maj 2018 ägde Global Challenges Summit rum i Kazakstans huvudstad Astana. Bland deltagarna fanns bland andra Ban Ki-moon, tidigare FN:s generalsekreterare. Vid toppmötet tillkännagavs öppnandet av Ban Ki-moon-institutet för hållbar utveckling i Kazakstan.

Vinden – en aldrig sinande energikälla

Global Wind Day – Världsdagen för vindkraft – uppmärksammas den 15 juni varje år. Syftet med Global Wind Day är att öka allmänhetens kunskap om fördelarna med vindkraft som energikälla och stödja vindkraftprojekt runt om i världen.

Svensk Vindkraftförening är en ideell och politiskt obunden förening som bildades år 1986. Bland föreningens cirka 1 500 medlemmar finns privatpersoner, leverantörer och vindkraftsutvecklare. Föreningen ger ut Tidningen Svensk Vindkraft och delar årligen ut Årets vindkraftspris.