De fems exklusiva klubb


Det är fortfarande ovanligt med öppet homosexuella personer i maktens korridorer. Några få undantag finns – med betoning på få. Ändå har de blivit fler de senaste åren – hela fem.

Historiskt är bilden en annan. Leonardo Da Vinci, Sokrates och Alexander den Store, alla har de det gemensamt att vilda bögrykten florerar kring deras kärleksliv. Ändå var det aldrig uttalat. Världsledare kunde väl inte leda nationer om de var uttalat gay? Inte förrän 2009 när Island valde Jóhanna Sigurdardóttir till statsminister. Därmed blev hon världens första öppet homosexuella världsledare.

Rysk uppmaning: Stanna i garderoben under VM

Ryssland har uppmanat besökande HBTQ-personer att inte öppet visa sin sexualitet i samband med fotbolls-VM. Redan innan VM har startat har ett antal hot riktats mot fotbollsfans från ryska homofoba och ultranationalistiska fraktioner. Oro finns för att människor ska komma till skada i samband med evenemanget.


Fotoserie försöker fylla det ickebinära tomrummet

Jackson Akitt är en fotograf som i sitt senaste projekt har valt att tackla den bristande representationen av ickebinära personer i media. Syftet är också att ge utrymme till var och ens möjlighet att presentera hur de ser sig själva.

Att beskriva sig själv som ickebinär, eller intergender, betyder att man inte identifierar sig enligt tvåkönsnormen — som varken man eller kvinna. Det gäller även Jackson Akitt själv som föredrar att andra använder sig av könsneutrala pronomen när vi skriver eller diskuterar hens arbete. Nyligen släppte Akitt en serie porträttbilder som försöker fånga olika ickebinära personer.

Transsexualitet kan upptäckas via MRI-scanning

En ny studie visar att hjärnaktiviteten hos personer med könsdysfori är annorlunda jämfört med andra personer. Skillnaderna kan dessutom upptäckas före puberteten.

Studien, som är genomförd vid Liègeuniversitetet i Belgien, har analyserat 160 män. Några av dessa män hade könsdyfori, vilket är när den fysiska kroppen inte överensstämmer med hur man själv uppfattar sitt kön. Hjärnscanningen (MRI) visade att dessa män hade en hjärnstruktur och olika neurologiska mönster som mer liknar en biologisk kvinnas. Skillnaderna kan dessutom upptäckas redan hos barn.

Årets regnbågsindex oroar

I maj varje år presenteras det europeiska regnbågsindexet som sammanställs av intresseorganisationen ILGA-Europe. Det senaste indexet visar att Sverige blivit bättre på HBTQ-rättigheter och klättrar från tolfte till tionde plats, men det finns mörka moln på himlen.

Indexet bedömer 49 olika länder och graderar ländernas lagar och policys enligt en skala från 0 till 100 procent. Noll procent innebär att ett land tillåter och genomför brutala kränkningar av mänskliga rättigheter liksom diskriminering. Hundra procent är den raka motsatsen, där respekteras mänskliga rättigheter och full jämlikhet är nådd.

Rysslands HIV-kris

I Ryssland ökar både antalet nya HIV-patienter och dödsfall till följd av AIDS. Anledningen är att regeringen misslyckas med finansieringen och inte lyckas förmedla den medicin som behövs för att behandla patienter.

Trenden har pågått länge, antalet HIV-fall bara fortsätter att öka. Totalt finns mellan 900 000 och 1,5 miljoner smittade personer i Ryssand. Enligt UNAIDS (FN:s HIV/AIDS-program) placerar sig Ryssland även på en tredjeplats när det gäller antalet nya infektioner, efter Sydafrika och Nigeria. På grund av det har HIV blivit ett reellt hot mot hela befolkningen.