WWF välkomnar Sveriges nya regering

”WWF välkomnar att Sverige nu har en ny regering som vill fortsätta ta globalt ledarskap för klimatet, haven och den biologiska mångfalden och som genom arbetet här hemma kan visa att snabba förändringar är möjliga.” — Håkan Wirtén, generalsekreterare...

Oslo – Europas miljöhuvudstad 2019

Den norska huvudstaden Oslo får av Europeiska kommissionen priset Europas miljöhuvudstad 2019. Oslo utmärker sig globalt för sina hållbara satsningar och är världens mest elektriskt drivna huvudstad.    Med utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2019 förbinder sig Oslo...

Fladdermöss – av stor vikt för våra ekosystem

I Sverige lever 19 olika arter av fladdermöss. Fladdermöss gör en viktig insats för våra ekosystem genom att äta insekter. Sveriges vanligaste arter av fladdermöss är följande: gråskimlig fladdermus, mustaschfladdermus/taigafladdermus, dvärgpipistrell/dvärgfladdermus, trollpipistrell, brunlångöra, nordfladdermus, större brunfladdermus och vattenfladdermus.

Vinden – en aldrig sinande energikälla

Global Wind Day – Världsdagen för vindkraft – uppmärksammas den 15 juni varje år. Syftet med Global Wind Day är att öka allmänhetens kunskap om fördelarna med vindkraft som energikälla och stödja vindkraftprojekt runt om i världen.

Svensk Vindkraftförening är en ideell och politiskt obunden förening som bildades år 1986. Bland föreningens cirka 1 500 medlemmar finns privatpersoner, leverantörer och vindkraftsutvecklare. Föreningen ger ut Tidningen Svensk Vindkraft och delar årligen ut Årets vindkraftspris.