Välj en sida

World Economic Forums årliga möte äger rum i Davos i Schweiz den 2225 januari 2019. Medordförande är sju personer, varav fyra är kvinnor. Temat för årets möte är ”Globalization 4.0” (”Globalisering 4.0”).

 

World Economic Forums årliga möte i Davos bringar samman tusentals ledare från företag, regeringar, civilsamhälle, vetenskap, media och konst för diskussioner om globala politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Årets tema ”Globalisering 4.0” har underrubriken ”Att forma en global arkitektur i den fjärde industriella revolutionens ålder”.

Årets medordförande, som spelar en viktig roll för att utveckla och skapa engagemang i diskussionerna kring årets tema, är: Noura Berrouba, Mohammed Hassan Mohamud, Juan David Aristizábal, Julia Luscombe, Satya Nadella, Basima Abdulrahman och Akira Sakano. De har alla varit banbrytare inom sina områden. Det de tar med sig till forumet är erfarenhet, ledarskap och expertis inom internationell styrning, affärer, politik, miljöskydd, humanitär hjälp och socialt entreprenörskap.

Noura Berrouba är styrelseledamot i Europeiska ungdomsparlamentet och i det nationella rådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU). Hon var officiell svensk ungdomsrepresentant i FN år 2016 och utsågs till den svenska regeringens rådgivande organ för hållbar konsumtion 2018. Hon förespråkar öppensinnat, tolerant och aktivt medborgarskap.

Julia Luscombe är direktör för strategiska initiativ på Feeding America, en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger i USA genom ett rikstäckande nätverk av matbanker. Hon har en passion för att skapa lösningar på komplexa sociala och affärsmässiga problem.

Basima Abdulrahman har grundat KESK, en av Iraks första konsultfirmor för hållbar arkitektur. Kesk betyder ”grön” på kurdiska. Basima Abdulrahman arbetar för att förbättra miljön och främja social sammanhållning i regionen Erbil i norra Irak, där hennes konsultfirma har sin bas.

Akira Sakano är ordförande för Zero Waste Academy, en ideell miljöorganisation som hjälper den lilla japanska staden Kamikatsu att bli utan avfall till år 2020.

Vid mötet i Davos delas utmärkelsen Crystal Award ut till dirigenten Marin Alsop (USA), filmregissören Haifaa Al-Mansour (Saudiarabien) och zoologen och programledaren Sir David Attenborough (Storbritannien).

 

Text: Maria Veneke Ylikomi