Välj en sida

Nya priser på gränslöst!

90 kr - 2 Månader 490 kr/år

Kalender

juni 2020
M T O T F L S
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Inloggningsstatus

OECD:s rapport “Equity in Education” konstaterar att den svenska skolsegregationen är ett faktum. Studien visar att elevers skolresultat skiljer sig markant – beroende på var man bor och familjens socioekonomiska situation.

OECD:s, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har mätt likvärdighet i skolan och resultatet visar att Sverige är ett av sex länder där gapet växer som mest. Även om alla i Sverige enligt lag har rätt till en likvärdig utbildning ser sanningen annorlunda ut. Beroende på var man bor kan skolkvaliteten skilja sig åt. Resurser och kvalificerade lärare kan alltså, av studien att döma, vara en klassfråga.

Studien visar även att en skolas socioekonomiska status påverkar elevers prestation. Vissa förklaringar som angavs var att lärare justerar sitt sätt att utbilda beroende på elevens bakgrund samt sänker sina förväntningar på eleverna. Rapporten beskriver att socioekonomiskt utsatta skolor till större del har okvalificerad personal – dels på grund av begränsade resurser, dels för att de högst kvalificerade lärarna tenderar att söka sig till skolor som inte är socioekonomiskt missgynnade.

Det fria skolvalet, som enligt skolverket “gör att alla elever och föräldrar har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående och kommunala skolor”, har varit omdebatterat och ligger som grund för att skolsegregationen ser ut som den gör, enligt forskarna Maria Brandén och Magnus Bygren. I en rapport skriver de att fler friskolor leder till ökad segregation.

I somras avsatte regeringens utbildningsdepartement en särskild utredare som fram till mars 2020 ska analysera det fria skolvalet, kartlägga bakomliggande orsaker till skillnader i resurser för undervisning och elevhälsa samt lämna förslag om nödvändiga förändringar.

HÄNT I SVERIGE

SVÅRT FÖR NYANLÄNDA OCH UTRIKES FÖDDA KVINNOR ATT FÅ JOBB

Nästan hälften av dem som fick uppehålls-tillstånd i Sverige under 2015 var kvinnor; många av dem är anhöriginvandrare. De vanligaste jobben som nyanlända får är in-stegsjobb och nystartsjobb där staten står för stora delar av lönen. Bara vart fjärde av dessa jobb gick till en kvinna trots att 46 procent av dem i arbetsför ålder är kvinnor. Speciellt svårt kan det vara för arabisktalande kvinnor att komma in på den svenska arbetsmarknaden då många av dem anser att jobb som målare och maskinförare inte är för kvinnor. Dessutom är det svårt att få arabiska män att stanna hemma hos barnen.

NYANLÄNDA FLYTTAS RUNT

Tusentals nyanlända i Sverige har fått uppehållstillstånd och ska nu flyttas från Migrationsverkets boenden ut i kommunerna. Att bryta upp från en plats i Sverige där man bott kanske ett år är särskilt svårt för barnen som gått i skolan och fått kamrater på den platsen. Arbetsförmedlingen är ansvarig för att etablera nyanlända i Sverige, och under september flyttade mer än 3 100 personer från Migrationsverkets boenden, men många kommuner har svårt att få fram bostäder. I Stockholm har nytillkomna bland annat placerats i övergivna äldreboenden. Just nu saknas lägenheter för 9 300 ny-anlända.

DISKRIMINERING AV SVARTA PERSONER

Programmet Kaliber i Sveriges Radio har grans-kat uthyrningstjänsten Airbnb och funnit att svarta personer kan ha svårare att få hyra bo-ende via den tjänsten. 200 Airbnbvärdar i Stockholm, Göteborg och Malmö tillfrågades med hjälp av svarta personers konton om der-as boenden var lediga några specifika datum. Mer än hälften svarade ja. De som svarade nej fick frågan en gång till, men den här gången kom frågan från konton som tillhörde vita personer. Flera av dem som tidigare sagt nej svarade då att lägenheten var ledig.

Vid kontakt med Kaliber svarar Airbnb att diskriminering som detta är oacceptabelt och att de kommer att vidta åtgärder om gäster rapporterar att de stött på diskriminering.