Välj en sida

Den norska huvudstaden Oslo får av Europeiska kommissionen priset Europas miljöhuvudstad 2019. Oslo utmärker sig globalt för sina hållbara satsningar och är världens mest elektriskt drivna huvudstad. 

 

Med utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2019 förbinder sig Oslo till att arbeta ännu hårdare för ett hållbart liv för stadens invånare och besökare. Redan i dag är huvudstaden Oslo globalt känd för sin hållbarhet. Marianne Alfsen, som är kommunikationschef vid Oslo European Green Capital 2019, berättar för Visit Norge att det inte finns några större städer där det finns fler elbilar på gatorna, i förhållande till befolkningen. Hemtjänsten använder elcyklar. Marianne Alfsen är naturligtvis nöjd med utmärkelsen Europas miljöhuvudstad.
– Det faktum att titeln inte utnämns men är förvärvad – till skillnad från de europeiska kulturhuvudstäderna – gör smaken av det ännu sötare. Priset är ett erkännande av vad Oslo har uppnått som stad. Kandidaterna bedömdes utifrån områden som klimatpolitik, luft- och vattenkvalitet, grön innovation, kollektivtrafik, biologisk mångfald och friluftsliv. Oslo rankades högst i åtta av tolv kategorier, säger Marianne Alfsen till Visit Norge.

 

Stadsområden är källan till många av dagens miljöutmaningar. Två av tre européer bor i städer. Ett av de politiska verktyg som Europeiska kommissionen använder för att ta itu med utmaningarna är utmärkelsen Europas miljöhuvudstad, som erkänner och belönar lokala insatser för att förbättra miljön, ekonomin och livskvaliteten i städerna. Priset ges varje år till en stad som är ledande i miljövänligt stadsliv och som kan fungera som en förebild för att inspirera andra städer. Städer skiljer sig mycket åt och att dela konkreta exempel på hur en europeisk miljöhuvudstad kan se ut är väsentligt om ytterligare framsteg ska göras, menar Europeiska kommissionen.

Oslo European Green Capital 2019 hoppas kunna vara en inspiration för andra europeiska storstäder.
– Vi satsar på att vara en förebild för andra städer 2019. Vi delar våra erfarenheter och lösningar för hur vi skapar livskraftiga städer. Vi ska belysa människor och grupper som skapar ett bättre stadsliv genom ansträngningar och kreativitet. Vi bjuder in resten av Europa till att fundera och planera för hur vi går vidare in i framtiden, säger Marianne Alfsen till Visit Norge.