Välj en sida

En ny undersökning visar att lärandet aldrig upphör bland personer med Downs syndrom. Studien är en kartläggning över utvecklingskurvan som även kommer att göra det möjligt för deras föräldrar att kunna veta vad de kan förvänta sig av barnen i olika åldrar.

 

Studien är genomförd i både USA och Nederländerna där man har undersökt fler än 2600 föräldrar till barn med Downs och vissa unga barn och vuxna själva. I studien fokuserade man på barnens färdighet inom elva olika områden. Det rör sig om förmågan att gå, äta, tala, sköta den personliga hygienen, läsa, skriva, laga mat, jobba, dejta, resa och leva självständigt.

 

Resultatet visade att personer med Downs går när de är ungefär 25 månader gamla, de kan prata ganska bra när de är 12 år och sköta sin personliga hygien när de är 13 år. Studien visade också att majoriteten kunde arbeta självständigt efter 20 års ålder. Samtidigt har ungefär hälften lärt sig att läsa och skriva ganska bra vid 31 års ålder. Då bor också ungefär en tredjedel ensamma.

— I motsats till mångas felaktiga övertygelser så slutar människor med Downs syndrom aldrig att lära sig. Funktionella färdigheter kan fortfarande läras in och förbättras i vuxen ålder, säger Brian Skotko, chef för Massachusetts General Hospital Down Syndrome Program och medförfattare till studien.

 

Det har genomförts studier inom området tidigare men ingen av dem har varit så omfattande som den här. Många av de tidigare studierna har också genomförts i länder där det inte finns samma resurser och stöd som det finns för föräldrar och barn i USA och Nederländerna. Sådana saker kan påverka utvecklingen hos barnen.

Nu har vi riktmärken, baserade på alla svar från tusentals föräldrar, som kan hjälpa mottagningar att veta när barn faller bakom sina kamrater med Downs syndrom. Och vid behov kan de hänvisa föräldrarna vidare till ytterligare stöd, resurser och hjälp, menar Skotko. 

 

Skriven utav Birgitta Bellman