Välj en sida

Nya priser på gränslöst!

90 kr - 2 Månader 490 kr/år

Kalender

juni 2020
M T O T F L S
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Inloggningsstatus

Äldre riskerar att feldiagnostiseras med demens och sedan felbehandlas. Patienternas utbildning, språk och kulturella bakgrund påverkar resultatet i testerna. Det beror på testernas utformning.

Sedan länge är det känt att äldre personer med utländsk bakgrund inte söker vård i samma utsträckning som andra svenskar. Konsekvenserna blir att de riskerar att inte få den vård de behöver. Nu visar det sig också att vissa vårdtester de gör ökar riskerna för feldiagnoser.

Migrationsskolan är en del av Skånes Universitetssjukhus och för en tid sedan startade den ett nytt projekt. De ville titta närmare på hur vården utreder personer från andra kulturer, som kanske inte är lika bra på svenska och som inte har samma utbildningsbakgrund som vi är vana vid.
– Flera äldre som bor i Sverige kan inte tala svenska och har kanske inte alls gått i skolan eller så har de bara gått i skolan fyra–fem år, vilket kan påverka deras testresultat när vi gör kognitiv utredning, sa Rozita Torkpoor till Dagens Medicin. Hon är vårdutvecklare och sjuksköterska vid Migrationsskolan, liksom doktorand vid klinisk minnesforskning på Lunds universitet.

Testernas utformning gör att patienter får ett lägre resultat utan att de nödvändigtvis beror på att de har en kognitiv sjukdom. På Migrationsskolan arbetar man nu med att ta fram tester och instrument som inte är lika känsliga för patientens bakgrund. Dessa ska erbjudas till patienter med ett annat modersmål än svenska.

Migrationsskolans projekt förespråkar också att rutinerna när det gäller hur sjukvården använder tolkar ska ses över och skärpas. De regionala och dialektala skillnaderna kan variera stort inom olika språk, bland annat inom arabiskan. Vid en demensutredning kan det påverka resultatet.
– Risken när kommunikationen inte fungerar är att det kan leda till missbedömningar av patientens hälsa och kognitiva förmågor, förklarar Torkpoor.

I slutändan handlar det om patientsäkerhet och kravet på att vården ska vara jämlik.

HÄNT I SVERIGE

SVÅRT FÖR NYANLÄNDA OCH UTRIKES FÖDDA KVINNOR ATT FÅ JOBB

Nästan hälften av dem som fick uppehålls-tillstånd i Sverige under 2015 var kvinnor; många av dem är anhöriginvandrare. De vanligaste jobben som nyanlända får är in-stegsjobb och nystartsjobb där staten står för stora delar av lönen. Bara vart fjärde av dessa jobb gick till en kvinna trots att 46 procent av dem i arbetsför ålder är kvinnor. Speciellt svårt kan det vara för arabisktalande kvinnor att komma in på den svenska arbetsmarknaden då många av dem anser att jobb som målare och maskinförare inte är för kvinnor. Dessutom är det svårt att få arabiska män att stanna hemma hos barnen.

NYANLÄNDA FLYTTAS RUNT

Tusentals nyanlända i Sverige har fått uppehållstillstånd och ska nu flyttas från Migrationsverkets boenden ut i kommunerna. Att bryta upp från en plats i Sverige där man bott kanske ett år är särskilt svårt för barnen som gått i skolan och fått kamrater på den platsen. Arbetsförmedlingen är ansvarig för att etablera nyanlända i Sverige, och under september flyttade mer än 3 100 personer från Migrationsverkets boenden, men många kommuner har svårt att få fram bostäder. I Stockholm har nytillkomna bland annat placerats i övergivna äldreboenden. Just nu saknas lägenheter för 9 300 ny-anlända.

DISKRIMINERING AV SVARTA PERSONER

Programmet Kaliber i Sveriges Radio har grans-kat uthyrningstjänsten Airbnb och funnit att svarta personer kan ha svårare att få hyra bo-ende via den tjänsten. 200 Airbnbvärdar i Stockholm, Göteborg och Malmö tillfrågades med hjälp av svarta personers konton om der-as boenden var lediga några specifika datum. Mer än hälften svarade ja. De som svarade nej fick frågan en gång till, men den här gången kom frågan från konton som tillhörde vita personer. Flera av dem som tidigare sagt nej svarade då att lägenheten var ledig.

Vid kontakt med Kaliber svarar Airbnb att diskriminering som detta är oacceptabelt och att de kommer att vidta åtgärder om gäster rapporterar att de stött på diskriminering.