WWF välkomnar att Sverige nu har en ny regering som vill fortsätta ta globalt ledarskap för klimatet, haven och den biologiska mångfalden och som genom arbetet här hemma kan visa att snabba förändringar är möjliga.”

— Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF i Sverige

 

Den överenskommelse som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna nu har tagit fram kallas för januariavtalet. Det nya regeringssamarbetet bygger på detta avtal, som innehåller ett antal politiska reformer och inriktningar för den nya mandatperioden – även inom miljö- och klimatområdet. Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF i Sverige, uttrycker stora förhoppningar kring det nya regeringssamarbetet, samtidigt som han betonar att fler och mer effektiva insatser krävs både för den biologiska mångfalden och för att minska utsläppen.
Vi hoppas att den nya regeringen fortsätter växla upp arbetet för att minska klimatutsläppen. Men nu krävs också fler insatser för att rädda vår biologiska mångfald.

 

I januariavtalet finns en överenskommelse om att partierna genom Klimatklivet återställer satsningarna för städernas omställning. Det finns också initiativ för att komma tillrätta med de konsumtionsbaserade utsläppen som är förödande för vår planet.
Vi är mycket positiva till att miljömålsberedningen ska utreda frågan om mål för de konsumtionsbaserade utsläppen som hittills saknats i våra nationella klimatmål. Vi anser att det här är ett bra steg på vägen för en långsiktig och bredare klimatpolitik, fortsätter Håkan Wirtén.

 

Regeringen ska jobba för att stoppa nyförsäljningen av alla bensin- och dieseldrivna bilar till år 2030.
Vi är glada att det nu finns ett datum, även om vi hade velat se 2025 som stoppdatum. Regeringen har sagt att de vill utreda till vilket år de fossila bränslena ska vara utfasade. Det är bra att det är på gång, även om vi anser att utredningen riskerar att försena detta ytterligare, kommenterar Håkan Wirtén. 

 

WWF har till regeringen lagt fram förslag på åtgärder. WWF vill bland annat se en stor satsning på Landsbygdsprogrammet för att bekämpa övergödningen. Dessutom efterlyser WWF fler skyddade marina områden. För att skapa ett tillräckligt skydd för Östersjöns biologiska mångfald krävs att 30 procent av ytan skyddas till år 2030, enligt WWF.

 

Text: Maria Veneke Ylikomi